Effectieve inzet van ICT middelen voor het behalen van uw doelstellingen

Oplossingen

Effectieve ICT oplossingen en toepassingen voor iedere branche

Beveiliging

Wilt u weten of uw ict-omgeving en -beveiliging voldoen aan de maatstaven? Waar de zwakke plekken in uw ict-beveiliging zitten, bijvoorbeeld wanneer uw organisatie meer vanuit de cloud wil gaan werken. Beveiligingsadvies geeft u een beeld van de staat van uw huidige ict-beveiliging en geeft u advies hoe deze te verbeteren.

WEBdesign

Wij werken volgens een kort “No Nonsens” scenario, waarbij de kosten van het ontwerp en invoering volledig matchen met het niveau van uw bedrijf, winkel of instelling. Betrouwbaar en met de minste zorg aan uw zijde! Dit alles tegen geringe kosten, zowel voor implementatie als het programmeren van de WEB pagina voor uw bedrijf.

IT Concultancy

Uw specialist op het gebied van ICT infrastructuur/ architectuur. Ervaringsdeskundige in het maken van Informatiebeleid voor kleine en grote bedrijven 25 jaar ervaringsdeskundige op ICT gebied Microsoft gecertificeerd Hands on praktijkkennis Inzetbaar bij troubleshooting.

beleid & strategie

Maximaal rendement van ICT toepassingen voor uw organisatie! In de dagelijkse praktijk ervaar ik steeds meer het gat tussen de bedrijfsvoering en de ICT oplossing. De bedrijfsprobleemstelling wordt in de regelmaat door de ICT leverancier verholpen door een technische oplossing (schuiven van een doos of software product). De daadwerkelijke toegevoegde waarde voor de organisatie (Missie, Visie & Strategie) blijft achterwege met symptoombestrijding als eindresultaat.

Mist u de boot?

ICT ontwikkelingen volgen elkaar razendsnel op! Loopt uw bedrijf risico?
Beveiliging en WBP wetgeving. Hoe staat uw bedrijf ervoor?

De belangrijkste bepalingen uit de Wbp over het rechtmatig omgaan met persoonsgegevens zijn als volgt samen te vatten: Persoonsgegevens mogen alleen in overeenstemming met de wet en op een behoorlijke en zorgvuldige manier worden verwerkt. Persoonsgegevens mogen alleen voor welbepaalde, vooraf uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden verzameld. En vervolgens alleen verder worden verwerkt voor doeleinden die daarmee verenigbaar zijn. Degene van wie persoonsgegevens worden verwerkt (de betrokkene genoemd), moet ten minste op de hoogte zijn van de identiteit van de organisatie of persoon die deze persoonsgegevens verwerkt (de zogeheten verantwoordelijke) en van het doel van de gegevensverwerking. De gegevensverwerking moeten op een passende manier worden beveiligd. Voor bijzondere gegevens, zoals over ras, gezondheid en geloofsovertuiging, gelden extra strenge regels.

 • ICT Bedrijfskunde

  Op welke manier levert ICT een bijdrage aan de strategische doelstellingen

 • WEBontwikkeling

  Slimme WEB toepassingen met of zonder backoffice koppelingen

 • Certified ICT consult

  Specialisatie op Microsoft platfoms

 • beveiliging en WBP wetgeving

  Hoe staat u bedrijf ervoor? Wifi, Persoonsgegevens, Algemeen beveiligingsbeleid, Security audit